Sociale woningbouw regio Rotterdam

Datum besluit: 3 november 2020


De provincie heeft het woningbouwprogramma niet aanvaard van de gemeenten Barendrecht, Lansingerland en Westvoorne. Aan de gemeenten wordt gevraagd om spoedig inzicht te geven in hoe zij de opgave van sociale woningbouw gaan invullen. Daarnaast reageert GS op de brief van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, waarin zij de provincie verzoeken om een gezamenlijk woningbouwprogramma op te stellen vooruitlopend op de fusie van deze drie gemeenten.

Type besluit: GS-vergadering