3e PS Voortgangsrapportage renovatie Gebouw C

Datum besluit: 12 oktober 2020


De GS-brief rondom de 3e PS Voortgangsrapportage van het project Renovatie Gebouw C alsmede de 3e PS Voortgangsrapportage van het project Renovatie Gebouw C worden vastgesteld en ter kennisgeving doorgestuurd aan Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering