Beantwoording statenvragen 3660 PVV Geef ondernemers ook Decathlon de kans

Datum besluit: 12 oktober 2020


Het voorstel gaat over de beantwoording van schriftelijke vragen van de PVV, 3660 Geef de ondernemer, ook Decathlon, de kans om te ondernemen. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een persbericht in het AD over een rapport van Locatus ingediend door betrokken partijen voorafgaand aan de hoorzitting van de Raad van State over de beroepen inzake Decathlon op 19 augustus 2020.

Type besluit: GS-vergadering