Beantwoording statenvragen 3666 VVD SP GL CU SGP CDA - Handhaving Covid regels OV

Datum besluit: 12 oktober 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen nr. 3666 van de fracties van VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en CDA over de Handhaving COVID maatregelen OV. Met name is daarbij aandacht besteed aan de beschikbaarheid, veiligheid en opleiding van BOA's en chauffeurs aan de orde.

Type besluit: GS-vergadering