Beantwoording Statenvragen 3670 fractie PvdD - Imidacloprid in kassen

Datum besluit: 12 oktober 2020


Provinciale Staten hebben vragen gesteld over het gebruik van imidacloprid in kassen. De vragen hebben betrekking op overschrijding van normen voor de waterkwaliteit en de gevolgen voor milieu en natuur. De vragen zijn door Gedeputeerde Staten beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering