Behandelvoorstel Motie 940 Voorhangproceduren zon en wind op land

Datum besluit: 12 oktober 2020


Provinciale Staten hebben op 23 september een motie aangenomen over het betrekken van de Staten bij locaties voor zon en wind op land. Deze brief aan PS geeft het voorstel voor behandeling van de motie aan.

Type besluit: GS-vergadering