Beslissing op bezwaar Aannemingsbedrijf Maarten v. Rijn BV lasten onder dwangsom teveel opgeslagen metaalafval en acceptatie en opslag onvergunde afvalstoffen

Datum besluit: 12 oktober 2020


Aan Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V. zijn op 16 maart 2020 twee lasten onder dwangsom opgelegd vanwege teveel opgeslagen metaalafval en de acceptatie en opslag van niet vergunde afvalstoffen binnen de inrichting. Bij besluit van 30 maart 2020 is een verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn (dit is de termijn voor het ongedaan maken van de overtredingen) behorende bij de twee lasten onder dwangsom afgewezen. Tegen deze besluiten heeft Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V. bezwaar gemaakt. Op 27 juli 2020 heeft de bezwarencommissie geadviseerd de besluiten van 16 maart 2020 en 30 maart 2020 te handhaven. Gedeputeerde Staten hebben besloten dit advies te volgen.

Type besluit: GS-vergadering