Beslissing op bezwaar Van Leeuwen Containers B.V. LOD wegens (glas)afvalstoffen buiten de inrichting en invordering

Datum besluit: 12 oktober 2020


Aan Van Leeuwen Containers B.V. is op 9 januari 2020 een last onder dwangsom opgelegd vanwege het buiten de inrichting geraken van (glas)afvalstoffen. Bij besluit van 12 juni 2020 is een verbeurde dwangsom ingevorderd. Tegen deze besluiten heeft Van Leeuwen Containers B.V. bezwaar gemaakt. Op 4 augustus 2020 heeft de bezwarencommissie geadviseerd het besluit van 9 januari 2020 te herroepen voor wat betreft de hoogte van de dwangsom en de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten te handhaven. Gedeputeerde Staten hebben besloten dit advies te volgen.

Type besluit: GS-vergadering