Convenant Broekpolder

Datum besluit: 12 oktober 2020


Gedeputeerde Staten bevestigen met ondertekening convenant de samenwerking in een innovatief gebiedsproces in de Broekpolder (gemeente Westland). Andere partijen zijn gemeente Westland, Hoogheemraadschap Delfland en Coöperatie Broekpolder 2040. Gewerkt wordt aan een toekomstbestendig glastuinbouwgebied, waar het goed, werken, wonen en recreëren is. Ondernemers, huiseigenaren en andere belanghebbenden zijn initiatiefnemer en intensief betrokken. Het convenant wordt 26 oktober 2020 ondertekend.

Type besluit: GS-vergadering