Pachtprijzen 2021

Datum besluit: 12 oktober 2020


Jaarlijks stellen GS de pachtprijzen voor de agrarische gronden die in het bezit zijn van de provincie Zuid-Holland vast. De Pachtprijzen voor het pachtjaar 2021 zijn vastgesteld op basis van een taxatie. Hierbij is rekening gehouden met de gronden die binnen het Natuurnetwerk Nederland liggen en de aangewezen gronden voor weidevogels en akkervogels. Voor deze gronden met een provinciaal doel is de pachtprijs lager omdat de beperkingen, zoals minder of geen mest of beperkte maaimogelijkheden, een prijsdrukkend effect hebben op de bedrijfsresultaten.

Type besluit: GS-vergadering