Verlenging en wijziging “Convenant en Samenwerkingsovereenkomst Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte’ 2018

Datum besluit: 12 oktober 2020


Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy is een geavanceerde lab in Rijswijk, waarbij alle faciliteiten aanwezig zijn om nieuwe boortechnieken en innovatieve materialen in de praktijk te kunnen testen. Het RCSG is van toegevoegde waarde voor de provincie en kan zich de komende jaren ontwikkelen tot een internationaal innovatief lab voor aardwarmte. Voor de opstart van het RCSG is de provincie Zuid-Holland in 2018 een samenwerking aangegaan met vier partijen (het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Energie Beheer Nederland (EBN), TNO en de gemeente Rijswijk). Dit heeft geleid tot ondertekening van een Convenant en een Samenwerkingsovereenkomst op 20 november 2018. De overeenkomsten lopen op 31 december 2020 af. De partijen willen de samenwerking voortzetten voor een periode van 3 jaar. De wijzigingen en verlenging worden als Addendum aan het Convenant en SOK gehecht. In het Addendum van de SOK staat opgenomen dat de partijen financiering beschikbaar stellen ter dekking van het tekort voor de voornemende periode. Dit is nodig om van losse projecten naar een structurele programmatische aanpak te komen, waarna het RCSG zichzelf in stand kan houden.

Type besluit: GS-vergadering