Zandwinning Oosterduinse Meer

Datum besluit: 12 oktober 2020


Recreatiegebied Oosterduinse Meer is een voormalige zandwinplas en ligt binnen de gemeente Noordwijk. De provincie heeft de noordoever van het meer in eigendom en beheer (10 ha). Gemeente en provincie hebben eerder afgesproken dat de provinciale gronden over gaan naar de gemeente. Op die manier kan Noordwijk aan de slag met de herontwikkeling van het gebied rond het meer voor natuur, sport en recreatie. De gemeente vindt zandwinning hier niet bij passen en heeft de provincie hierover om een formeel standpunt gevraagd. In reactie hierop stellen Gedeputeerde Staten dat er geen afspraken met de lokale zandwinner zijn gemaakt over eventuele toekomstige zandwinning in het Oosterduinse Meer. Het Oosterduinse Meer en de directe omgeving daarvan is bovendien zodanig beschermd via ruimtelijk beleid en regelgeving, dat vergunningverlening voor zandwinning hier momenteel zeer onwaarschijnlijk is.

Type besluit: GS-vergadering