Beantwoording Statenvragen 3651 GL - voormalige stort Oirsbeek

Datum besluit: 27 oktober 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3651 van Groen Links over de voormalige stort in Oirsbeek vastgesteld. Het betrof het vergund storten van bouw- en sloopafval door het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland in de periode 1991-1993 in de provincie Limburg.

Type besluit: GS-vergadering