Beantwoording Statenvragen 3661 fractie PVV - Meld Misdaad Anoniem

Datum besluit: 27 oktober 2020Op 12 oktober hebben Gedeputeerde Staten de beantwoording van de statenvragen van PVV over ondersteuning gemeenten om zich aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering