Huisvesting vergunninghouders gemeente Rotterdam

Datum besluit: 27 oktober 2020


In een reactie op een brief van de gemeente Rotterdam geeft de provincie aan dat de provincie bij haar toezicht rekening houdt met de gevolgen van Coronapandemie en met het niet aanwezig zijn van een BSN of het ontbreken van ID-pasjes (is verschoonbare reden). Verder schrijft de provincie dat het probleem dat de gemeente constateert, namelijk de grote afstand van de opvanglocatie waar de vergunninghouders opgevangen worden en de gemeente Rotterdam, opgelost kan worden door het realiseren van een regionale opvanglocatie in de gemeente. Tot slot meldt de provincie in haar reactie dat zij geen aanleiding ziet tot het aanpassen van haar aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders.

Type besluit: GS-vergadering