Subsidie openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020

Datum besluit: 27 oktober 2020


De provincie stelt € 300.000,- aan POP-3 subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers voor het doen van duurzame investeringen in het landbouwbedrijf. De voorwaarden en de investeringen waarvoor subsidie gevraagd kan worden staan op http://www.pzh.nl/pop3

Aanvragen van subsidie kan tot en met 12 februari 2021. De POP-3 subsidie regeling voor jonge landbouwers is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Type besluit: GS-vergadering