Beantwoording schriftelijke vragen 3663 van het CDA met betrekking tot cofinanciering LEADER

Datum besluit: 6 oktober 2020


Gedeputeerde Staten geven antwoord op de vragen van de CDA-fractie over de cofinanciering van de provincie Zuid-Holland in de verlenging van het subsidieprogramma LEADER. LEADER is onderdeel van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dat vanaf 2021 verlengt wordt met een zogenaamde transitieperiode. Gedeputeerde Staten zien deze verlenging als een kans om de nog beschikbare Europese en provinciale middelen te besteden aan projecten in de twee LEADER-gebieden in Zuid-Holland: Holland Rijnland en Polders met Waarden.

Type besluit: GS-vergadering