Beantwoording Statenvragen 3645 PVV Voorkom hogere energie-rekeningen voor onze burgers

Datum besluit: 6 oktober 2020


Door de PVV zijn schriftelijke vragen gesteld over het voorkomen van hogere energierekeningen voor onze burgers. Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering