Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 6 oktober 2020


Eind 2019 heeft Provinciale Staten de Leges Omgevingsrecht vastgesteld op 100% kostendekkendheid. De kosten worden jaarlijks berekend, waardoor de tarieven jaarlijks een verandering ondergaan. De kostendekkingsgraad blijft 100% maar de gemaakte kosten zijn licht gedaald waardoor de tarieven voor 2021 ook licht dalen. Er zijn geen verdere wijzigingen binnen de verordening.

Type besluit: GS-vergadering