Ontheffing Omgevingsverordening Zuid-Holland ten behoeve van het project Ypenburgbocht - Maredijklocatie

Datum besluit: 6 oktober 2020


Gedeputeerde Staten hebben op dinsdag 6 oktober 2020 op verzoek van de gemeente Leiden onder voorwaarden ontheffing verleend van de Omgevingsverordening voor het project Ypenbrugbocht / Maredijklocatie. Deze woningbouwontwikkeling nabij het Hoogwaardig Openbaar Vervoer knooppunt Leiden Centraal vindt plaats binnen de molenbiotopen van de Maredijkmolen en molen De Herder. De ontheffing kan slechts door de gemeente worden gebruikt voor een opvolgend gemeentelijk ruimtelijk besluit (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) waarvoor de ontheffing is aangevraagd. Volgens jurisprudentie moet de ontheffing dan samen met het ontwerp van het opvolgend ruimtelijke besluit ter inzage worden gelegd. Dit betekent dat tegen het ontheffingsbesluit zelf geen beroep kan worden ingesteld. Wel kunnen derden omtrent de verleende ontheffing in het kader van de procedure voor het opvolgend ruimtelijk besluit zienswijzen naar voren brengen (ontwerp ruimtelijk besluit) respectievelijk beroep instellen (vaststelling ruimtelijk besluit).

Type besluit: GS-vergadering