Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, Fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en Ruiter- en menpaden

Datum besluit: 6 oktober 2020


Het provinciaal sport- en recreatiebeleid richt zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrijetijd meer naar buiten te gaan en te bewegen. Daarom stelt de provincie € 250.000,- aan subsidies beschikbaar voor Stad-Landverbindingen; € 100.000,- aan subsidies voor het oplossen van Fysieke Knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en € 100.000,- aan subsidies voor waterrecreatie. Daarnaast stelt de provincie in 2020 € 670.000,- extra beschikbaar voor herstel- en inrichtingsmaatregelen van ruiter- en menpaden in de provincie Zuid-Holland. De subsidievoorwaarden staan op http://www.pzh.nl/subsidies

Type besluit: GS-vergadering