Verlening begrotingsubsidies uit restbudget voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten

Datum besluit: 6 oktober 2020


De provincie Zuid-Holland heeft begrotingssubsidies voor restauratie en herbestemming beschikbaar gesteld aan vier bijzondere projecten. Dit zijn: de overkapping ten behoeve van de herbestemming van Boerderij De Vlietwoning in Naaldwijk voor € 0,3 miljoen; de restauratie van twee marinierswoningen behorende bij Fort 1881 voor € 0,22 miljoen; de verbouwing ten behoeve van herbestemming van fort Buitensluis voor € 0,25 miljoen en € 0,1 miljoen voor het behoud van de lage loods met repenzolder in Vlaardingen. Deze projecten passen binnen het provinciaal beleid om te worden aangepakt. De plannen kunnen volgend jaar tot uitvoering komen maar passen niet in de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 noch in de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 en komen derhalve voor maatwerk in aanmerking met een begrotingssubsidie.

Type besluit: GS-vergadering