Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020

Datum besluit: 1 september 2020


De provincie Zuid-Holland zet in op een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat voor werkgevers, werknemers en bedrijven. Aantrekkelijke en concurrerende bedrijventerreinen spelen hierin een belangrijke rol. Daarom is de provinciale bedrijventerreinenstrategie geactualiseerd met als doel voldoende geschikte bedrijventerreinen in Zuid-Holland.

Een groot deel van de provinciale inzet op bedrijventerreinen zal gelijk blijven. De drie uitgangspunten van het provinciaal bedrijventerreinenbeleid blijven namelijk in stand:
1.    Evenwicht in vraag en aanbod
2.    Beter benutten en functioneren van bestaande bedrijventerreinen
3.    Verduurzamen en voorbereiden op de toekomst.
Maar de strategie bevat enkele ook voorstellen voor aanpassing van onderdelen van het provinciale Omgevingsbeleid. Deze strategie doet onder andere voorstellen voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van compensatie van bedrijventerreinen, de status van de regionale bedrijventerreinenvisies, de introductie van woon-werk-akkoorden, de structurele inzet op leegstandsaanpak en een bredere inzet op duurzaamheid en energieverbruik.

Type besluit: GS-vergadering