Brief aan Provinciale Staten Impact vergrijzing op de woningmarkt

Datum besluit: 1 september 2020


Naar aanleiding van de bijdrage van dhr. Haasnoot (50PLUS) heeft gedeputeerde Koning aan de leden van de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie toegezegd uiterlijk in september 2020 de commissieleden te informeren over welke impact de vergrijzing heeft op de woningmarkt. Dit gebeurt aan de hand van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde brief ‘Impact vergrijzing op de woningmarkt’.

Type besluit: GS-vergadering