Doorontwikkeling erfgoedlijnen 2020

Datum besluit: 1 september 2020


De provincie Zuid-Holland zet zich in voor het beleefbaar maken van erfgoed door middel van het ontwikkelen van erfgoedlijnen. Er zijn 7 erfgoedlijnen in Zuid-Holland, Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, Landgoederenzone, Trekvaarten, Oude Hollandse Waterlinie, Limes en Waterdriehoek. Naar aanleiding van Motie 814, waarin Provinciale Staten hebben gevraagd om een voorstel voor doorontwikkeling van erfgoedlijnen, hebben Gedeputeerde Staten besloten om de volgende voorstellen voor te leggen aan PS:
1). Versterking van de integrale aanpak van erfgoedlijnen;
2). Geen nieuwe erfgoedlijn starten vanwege de beperkte middelen, mede als gevolg van de coronacrisis;
3). Geen bestaande erfgoedlijn stopzetten, zodat de bestaande erfgoedlijnen de kans krijgen zich verder (integraal) door te ontwikkelen en 4). Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee te concentreren tot de noordkant van het eiland en uit te breiden richting Voorne-Putten en Hoeksche waard.
Tot slot informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over het voornemen om erfgoedlijnen structureel op te nemen in de begroting 2021.

Type besluit: GS-vergadering