Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse eilanden

Datum besluit: 1 september 2020


De kust in het gebied tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee is langzaam aan het verzanden. Op initiatief van de gemeente Westvoorne is daarom een coalitie gevormd om dit probleem te onderzoeken. De coalitie bestaat uit een 12-tal partijen, waaronder provincie Zuid-Holland. De komende tijd wordt een onderzoeksfase gestart om de problematiek van de kustverzanding te verkennen, en ook een beter beeld te krijgen van de gevolgen. Voor deze onderzoeksfase is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld met daarin o.a. afspraken over de doelstelling van het onderzoek, de organisatie van de coalitie en de financiële bijdragen van partijen. Via het ondertekenen van deze SOK stelt de provincie een procesmanager ter beschikking voor de begeleiding van de onderzoeksfase en daarnaast 74.000 euro voor het onderzoek.

Type besluit: GS-vergadering