Voortgang getij Grevelingen

Datum besluit: 1 september 2020


Het project Getij Grevelingen is gestart met de planuitwerkingsfase en inmiddels heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW ook haar handtekening gezet onder het voorkeursalternatief, waarmee de MIRT voorkeursbeslissing genomen is. Het voorkeursalternatief is afgelopen najaar op hoofdlijnen met de omgeving gedeeld en wordt de komende periode meer in detail toegelicht. De komende drie jaar werkt het projectteam het plan om een doorlaat te realiseren in de Brouwersdam nader uit. Ook worden de benodigde (formele) documenten opgesteld: de onderzoeken, juridische besluiten en de vergunningsaanvragen. Aan het einde van deze fase wordt besloten of de doorlaat daadwerkelijk gerealiseerd wordt volgens het voorgestelde ontwerp (MIRT projectbeslissing).

Type besluit: GS-vergadering