Beantwoording brief gemeente Molenlanden inzake varend ontgassen

Datum besluit: 15 september 2020


Gedeputeerde Staten hebben een brief ontvangen van de gemeente Molenlanden waarin zij aandacht vraagt voor het onderwerp ontgassen van giftige stoffen door de scheepvaart op de binnenvaart met name op de Lek. In de beantwoording van deze brief geven Gedeputeerde Staten aan welke inspanningen zij verrichten voor het toezicht op en handhaving van het provinciale verbod op varend ontgassen en welke andere acties zij uitvoeren om te komen tot een zo spoedig mogelijk invoering van het landelijke ontgassingsverbod.

Type besluit: GS-vergadering