Beantwoording brief LTO Noord en Stichting Kavelruil ZH betreffende agrarische structuurversterking

Datum besluit: 15 september 2020


Gedeputeerde Staten sturen een antwoordbrief aan LTO Noord en Stichting Kavelruil Zuid-Holland betreffende de agrarische structuurversterking in 2020. Kavelruil is een belangrijk instrument voor de versterking van de landbouw en de toekomst van het landelijk gebied. Kavelruil wordt reeds opgenomen in de integrale, gebiedsgerichte aanpak stikstof en bodemdaling.

Type besluit: GS-vergadering