Beantwoording Statenvragen 3643 van de PvdD - Afschot damherten Hoeksche Waard

Datum besluit: 15 september 2020


In de omgeving van Numansdorp en Strijen is een groep damherten aanwezig. Deze damherten komen niet van nature voor in de polders van de Hoeksche Waard en zijn verwilderd. De groep wordt te groot voor het gebied. De damherten zorgen, zeker als de groep verder groeit, voor onveilige situaties en schade aan gewassen. We willen nu ingrijpen om meer dierenleed in de toekomst te voorkomen. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over dit onderwerp en Gedeputeerde Staten geven tekst en uitleg.

Type besluit: GS-vergadering