Beantwoording Statenvragen 3654 van CU/SGP m.b.t. Wij zijn een diverse en inclusieve organisatie. Racisme, antisemitisme, discriminatie en uitsluiting worden niet getolereerd

Datum besluit: 15 september 2020


Betreft de beantwoording van de Statenvragen nummer 3654 van CU/SGP met als onderwerp 'Wij zijn een diverse en inclusieve organisatie. Racisme, antisemitisme, discriminatie en uitsluiting worden niet getolereerd.'

Type besluit: GS-vergadering