Beantwoording Statenvragen 3655 van GroenLinks over Opschorting Sanering Voormalig EMK-terrein

Datum besluit: 15 september 2020


Op 20 augustus 2020 zijn door het Statenlid R. Klumpes (GroenLinks) 12 vragen gesteld over de achtergrond van de opschorting van de sanering van het EMK-terrein. Een aantal vragen hebben betrekking op de wijze waarop de provincie Zuid-Holland in het verleden en thans betrokken is bij de sanering van het EMK-terrein. De provincie is vanuit haar rol bevoegd gezag bodem betrokken bij de sanering. Het Rijk is eigenaar van het terrein en (financieel) verantwoordelijk voor de sanering van het terrein. Een aantal andere vragen hebben betrekking op de aard en de ernst van de vervuiling van het EMK-terrein en de toestand van de damwand.

Type besluit: GS-vergadering