Beantwoording Statenvragen PVV 3653 Vogelwelzijn prominent onderdeel bij beoordelen windturbineplannen

Datum besluit: 15 september 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van schriftelijke Statenvragen 3653 van de PVV met betrekking tot Vogelwelzijn prominent onderdeel bij beoordelen windturbineplannen vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering