Beslissing op bezwaar van Expresso B.V. tegen het opleggen last onder dwangsom voor overtreden Brzo 2015 en PGS 15 2016

Datum besluit: 15 september 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Expresso B.V. met betrekking tot een opgelegde last onder dwangsom deels gegrond te verklaren, en de dwangsom deels in te trekken. De last onder dwangsom, waarin wordt gelast dat voldaan moet worden aan de in de PGS 15:2016 genoemde voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, blijft in stand.

Type besluit: GS-vergadering