Brief beantwoording zienswijze aan Stichting Den Haag Fossielvrij

Datum besluit: 15 september 2020


Gedeputeerde Staten hebben een brief aan de Stichting Den Haag Fossielvrij vastgesteld, waarmee zij reageren op de zienswijze van de Stichting op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER bij het project Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag.

Type besluit: GS-vergadering