Concept Regionale Energiestrategieën Midden-Holland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

Datum besluit: 15 september 2020


De afgelopen jaren heeft de provincie intensief samengewerkt met de regionale partners aan de strategie voor de energietransitie van Zuid-Holland. In Zuid-Holland gaat het om zeven regio’s die allemaal een regionale energiestrategie (RES) opstellen. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het opsturen van de concept-RES Midden-Holland, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard naar het Nationaal Programma RES voor 1 oktober voor een tussentijdse kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de RES door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Type besluit: GS-vergadering