Goedkeuring Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026

Datum besluit: 15 september 2020


De reeën in Zuid-Holland nemen toe en breiden hun leefgebied steeds verder uit. Dat is een mooie ontwikkeling. Helaas gaat de toename van het aantal reeën gepaard met een toename van het aantal aanrijdingen en onveilige situaties op de weg. Ook zorgen de reeën soms voor ernstige schade in de agrarische sector. Om het aantal aanrijdingen beperkt te houden en de populatie niet te groot te laten worden, heeft de Faunabeheereenheid Zuid-Holland een faunabeheerplan opgesteld. Op grond van het plan zal een ontheffing worden aangevraagd voor het beheren van de reeën. Dit plan is door Gedeputeerde Staten beoordeeld en goedgekeurd.

Type besluit: GS-vergadering