Ontwikkelingen bibliotheekwerk najaar 2020

Datum besluit: 15 september 2020


Bibliotheken zijn belangrijke maatschappelijke instellingen die zich richten op het overbrengen van kennis, informatie en plezier in lezen. Bibliotheken werken daarvoor samen met andere instellingen zoals scholen. In veel bibliotheken kun je terecht voor veel meer dan lezen alleen: bijvoorbeeld voor cursussen, debat, ontmoetingen en culturele evenementen. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de lokale bibliotheken in de provincie bij het vervullen van hun maatschappelijke taak via een boekjaarsubsidie aan de provinciale ondersteuningsinstelling Probiblio. Eind 2016 heeft de provincie ervoor gekozen om zich intensiever met de bibliotheken en Probiblio bezig te houden. Gesteld kan worden dat de provincie de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in haar rol, de relatie met Probiblio en het netwerk in de bibliotheeksector. Gedeputeerde Staten brengen Provinciale Staten met een brief op de hoogte van recente ontwikkelingen in het bibliotheekwerk, het voornemen om het eerder vastgestelde toetsingskader voor de gesubsidieerde activiteiten te vernieuwen en steviger in te willen zetten op het contact met gemeenten.

Type besluit: GS-vergadering