Programma Flexibilisering van de asielketen opvangplekken in Zuid-Holland

Datum besluit: 15 september 2020


Gedeputeerde Staten vragen in een brief aan de Zuid-Hollandse gemeenten aandacht voor de urgente opgave in de asielketen. De Landelijke Regie Tafel heeft namelijk voor Zuid-Holland de volgende opgave geformuleerd (het jaar waarin de opvang gerealiseerd moet zijn): 417 opvangplekken (2020), 1.100 opvangplekken (2021) als compensatie van de locaties die sluiten (Rotterdam en Rijswijk), 2.450 tot 2.700 opvangplekken in regionale opvanglocaties (vóór 2024) en 1.430 tot 1.500 opvangplekken in gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties of satellietlocaties (vóór 2024). Gedeputeerde Staten vragen de gemeenten deze opvangplekken, waarvan een deel in de vorm van flexibele opvang, te realiseren. Flexibele opvang wil zeggen dat een deel van de opvang volgtijdelijk of gelijktijdig door andere doelgroepen, zoals spoedzoekers, benut kan worden. Met flexibele opvang kan ingespeeld worden op de wisselende behoefte aan opvangplekken.
Verder vragen Gedeputeerde Staten de gemeenten om de aan hun gemeenten gekoppelde vergunninghouders zo snel mogelijk te huisvesten. Dit omdat vergunninghouders die te lang op huisvesting wachten onnodig opvangplekken bezet houden.

Type besluit: GS-vergadering