Vaststellen openstelling en deelplafonds Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland najaar 2020

Datum besluit: 15 september 2020


Provincie Zuid-Holland werkt aan een innovatieve en duurzame economie, onder andere via de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland. Met deze regeling hebben Gedeputeerde Staten besloten dat het wenselijk is Zuid-Hollandse campussen als brandpunten voor innovatie en ondernemerschap binnen het regionale innovatie ecosysteem te versterken. De Subsidieregeling campussen Zuid-Holland wordt in 2020 weer opengesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor de nieuwe openstelling ook nieuwe deelplafonds vastgesteld. Van 1 oktober 2020 09:00 tot 31 december 2020 17:00 kunnen aanvragen voor de subsidieregeling worden ingediend.

Type besluit: GS-vergadering