Beantwoording Statenvragen 3646 van CDA en VVD - Files bij de provinciale bruggen in Leiden

Datum besluit: 22 september 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3646 van de fracties CDA en VVD met betrekking tot files bij provinciale bruggen in Leiden vastgesteld. Gedeputeerde staten geven in hun beantwoording aan maatregelen te nemen om de filedruk te verminderen en aanvullend maatregelen te onderzoeken.

Type besluit: GS-vergadering