Borging toekomst programma Groen doet goed

Datum besluit: 22 september 2020


IVN Natuureducatie Zuidwest heeft namens diverse partijen ingesproken bij de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu over de toekomst van het programma Groen doet goed. De Statencommissie heeft gevraagd om geïnformeerd te worden over de voortgang van de borging van de programma. Met dit besluit stellen GS een antwoordbrief vast waarin de oplossingen voor de borging genoemd worden. GS willen het programma borgen door het budget te verhogen, in te zetten om borging onder de aandacht te brengen bij gemeenten en door meer samenwerking een efficiënte slag te maken.

Type besluit: GS-vergadering