Ontwerp proactieve aanwijzing inzake realisatie sociale woningbouw gemeente Albrandswaard

Datum besluit: 22 september 2020


Gedeputeerde Staten leggen de gemeente Albrandswaard een proactieve aanwijzing op zodat de gemeente de bouw van meer sociale woningen mogelijk maakt op de locatie De Omloop in Rhoon. De provincie heeft namelijk geconstateerd dat de bouw van sociale woningen in deze gemeente achterblijft bij de afspraken die zijn gemaakt in regionaal verband. Gezien het belang van sociale woningbouw en de spreiding daarvan in de regio vindt de provincie het belangrijk dat de gemeente zich aan de afspraken houdt. De aanwijzing is specifiek gericht op het gebied De Omloop omdat op de plek van de huidige sportvelden nog veel woningen kunnen worden gebouwd. De provincie verwacht van de gemeente dat hier minimaal 100 woningen in het sociale segment worden gebouwd.

Type besluit: GS-vergadering