Programma Beter Bestuur 2020-2023

Datum besluit: 22 september 2020


Wij werken aan een goed openbaar bestuur in Zuid-Holland, want inwoners en bedrijven hebben recht op goed werkende gemeenten, waterschappen en provincie. Met het programma Beter Bestuur 2020-2023 laten we zien welke actiepunten we de komen jaren willen uitvoeren en hoe we dat willen doen. Thema’s als integriteit, ondermijning, betrokkenheid van inwoners, democratie en (regionale) samenwerking komen in het programma voorbij. Allemaal met als doel om samen met gemeenten en waterschappen aan een sterk openbaar bestuur te werken.

Type besluit: GS-vergadering