Stand van zaken N207 Noord

Datum besluit: 22 september 2020


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken van de ontwikkelingen rondom de korte termijnmaatregelen van de N207 Passage Leimuiden en het noordelijk deel van de corridorstudie N207. Samen met de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn werkt de provincie aan het bevorderen van de bereikbaarheid rond de N207 Noord.

Type besluit: GS-vergadering