Beantwoording Statenvragen 3647 van de PVV betreffende veiligheid kust Zuid-Holland

Datum besluit: 29 september 2020


Statenlid Mooiman van de Partij voor de Vrijheid heeft naar aanleiding van een tragisch incident in de Noord-Hollandse gemeente Den Helder gevraagd hoe het in Zuid-Holland is gesteld met de veiligheid langs de kust. In antwoord op deze vragen onderschrijven GS het belang van veilige zwemlocaties met goed toezicht. GS zien hierin ook een rol weggelegd voor de provincie. Jaarlijks wijst de provincie officiële zwemwaterlocaties aan. De Omgevingsdienst Midden-Holland voert in mandaat namens de provincie een aantal taken uit op deze locaties, zoals controles op de waterkwaliteit en het plaatsen van informatieborden. Langs alle stranden in Zuid-Holland zijn strandwachten actief van de Reddingsbrigade Nederland en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Type besluit: GS-vergadering