Beantwoording Statenvragen 3658 van de VVD over Provinciale bereikbaarheidssubsidies zijn geen dwangmiddel

Datum besluit: 29 september 2020


Door de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld (nr. 3658) over Provinciale bereikbaarheidssubsidies. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van deze vragen vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering