Evaluatie Woonbarometer

Datum besluit: 29 september 2020


De provincie Zuid-Holland wil dat meer regio’s, gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Holland zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de Woonbarometer, de provinciale monitor wonen. Aan organisaties is gevraagd naar hun (gewenste) gebruik van de Woonbarometer. Dit zorgt voor een aantal verbeteringen die de provincie stap voor stap wil doorvoeren. Op die manier verwacht de provincie dat de extra waarde van de Woonbarometer voor al deze gebruikers toeneemt.

Type besluit: GS-vergadering