Termijnstellingsbrief aan bevoegde gezagen Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag

Datum besluit: 29 september 2020


Gedeputeerde Staten hebben voor het project Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag een brief vastgesteld waarmee ze de andere bevoegde gezagen informeren over de uiterlijke aanlevertermijn van hun ontwerpbesluiten. Ook is een brief aan Provinciale Staten vastgesteld waarmee zij op de hoogte worden gebracht van de genomen besluiten en de voortgang van het project.

Type besluit: GS-vergadering