Beantwoording Statenvragen 3652 van de PVV - Wilde bijen in gevaar door wildgroei buitenlandse honingbijenkasten in de Biesbosch

Datum besluit: 8 september 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen door de PVV over de wildgroei aan buitenlandse honingbijenkasten die in de nabijheid van de Biesbosch staan en die een gevaar kunnen vormen voor de wilde bijen. De provincie is bezig met het voorbereiden van een opdracht om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de honingbijen op de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen van de Biesbosch en of juridische stappen gezet dienen te worden.

Type besluit: GS-vergadering